Est»    Rus»   Eng»

Markus VIP Security

Politseiameti Litsents № PA-473-TU

2003 aastal rajatud Turvaüksus Markus VIP Security on ainus Eestis, kelle põhitegevuseks on füüsiliste isikute isikliku ohutuse professionaalne kindlustamine nii riigi territooriumil kui ka väljaspool seda.

Professionaalne lähenemine oma tööle annabki meile võimaluse nii pikkade aastate vältel teha kohalike ning väliskolleegide ja partneritega nii produktiivset ja vastastikku kasulikku koostööd.

Markus VIP Security töötajad juhinduvad oma töös ambitsioonide puudumise ning suhtlusvalmiduse printsiipidest ja "Professionaalse au" mõiste põhimõtetest. Kuid seejuures võetakse alati arvesse julgeolekumeetmete ja valvatava isiku mugavuste vahelise tasakaalu printsiipi.

Markus VIP Security kõik töötajad on läbinud põhjaliku ettevalmistuse Euroopa ja Venemaa õppeasutustes, saanud rahvusvahelise ihukaitsja sertifikaadi ning tõstavad pidevalt praktilise tööga oma professionaalset taset, osaledes rahvusvahelistel võistlustel, praktilistel seminaridel ja treeningutel.

Markus VIP Security töötajatel on suur kogemus VIP-klientide ja kogu maailma ebastabiilsete regioonide äriringide esindajatega töötamisel, mis lubab neil suure ohu ja riskitingimustes kliendi julgeoleku kindlustamisel oma võimalusi reaalsemalt hinnata.

Alates 2003. aastast on Turvaüksus Markus VIP Security Professionaalsete Ihukaitsjate Rahvusvahelise Liiga (IPBL) ametlik esindaja Eestis. Nii suure rahvusvahelise organisatsiooni, mis on liitnud sadu professionaalseid ihukaitsjaid ja kümneid nii riiklike- kui ka kommerts julgeolekuameteid, ametliku esindaja staatus on meie kui isikukaitsespetsialistide professionaalse taseme tunnustuseks.


Sergei Kustov
Isikukaitse osakonna juhataja


Markus VIP Security

Tartu mnt. 80C, 10112
Tallinn Estonia
+372 580 577 00
+372 565 23 55
info(a)markus-est.ee