Est»    Rus»   Eng»

VIP julgeoleku tagamine.

Programm on ettevalmistustasemest sõltuvalt suunatud tugevate praktiliste oskuste loomiseks erinevates tingimustes VIP turvalisuse tagamine.

Kursuse programm sisaldab endas ihukaitsja 7 olulise oskuse tundmaõppimist ja nimelt:
 • kaitstava isiku julgeoleku tagamistaktika
 • kaitselaskmine
 • jõuvastuseis kaitstava isiku rünnakule
 • kaitsesõit
 • operatiiv-tehniline ettevalmistus
 • ekstreemmeditsiin
 • professionaalse tegevuse õigusaspektid
Erikurused toimuvad kõikide põhikursuste tööoskuste põhjal. Erikursuste pikkus sõltub konkreetsest oskusest ja kuulajate arvust.

Operatiivgruppide taktikaline tegevus.

Antud kursuse programm sisaldab endas sellist oskusõpet nagu:

 • grupi ohutu liikumistaktika ruumide/transpordi kontrolli käigus
 • grupi suhtlus ja kommunikatsioon
 • taktikaline laskmine erinevat liiki relvast
 • taktikalise taskulambi kasutamismetoodika erinevates valgustustingimustes
 • varjendite kasutamismetoodika
 • taktikaline õpe erinevates tingimustes

Taktikaline laskmine.

Taktikalise laskmise kursus jaotatakse kolmeks keerukuse tasemeks. Laskuri ettevalmistustasemest sõltuvalt ning turvalisuse mõttes, tehakse kindlaks õpitavate oskuste lubatav tase. Ettevalmistuse põhitase sisaldab endas:

Baastase

 • turvalisuse meetmed relvaga töötades
 • relva kandmise ja taktikalise asukoha variandid
 • kiirlaskmine
 • liikumislaskmine
 • liikuvate sihtmärkide pihta laskmine
 • taktikaline ümberlaadimine
 • varjundist laskmine
Baastase läbitakse lühikese- või pika püssitoru kasutamisel

Kõrgtase

 • tulistamine mitme sihtpunkti pihta
 • ülilähedastel distantsidel laskmine
 • laskmine ebapiisava valgustuse tingimustes
 • taktikaline prioriteet
 • sihi identifitseerimine
 • nurkade, akende ja ukseavade töötlemine, treppide läbimine
 • laskmiste viivituste kõrvaldamine
 • põhirelvalt reservrelvale üleminek ja tagasi
 • paaris- või grupiviisiline kommunikatsioon
Kõrgtaseme ettevalmistamine toimub lühikese-, pikapüssitoru või nende kombinatsiooni kasutamisel.

Tase "Spetsialist"

 • ruumide läbimine, kontrolltuli, elementide forsseering
 • tulistamine rikošetiga
 • tulistamine võõraste kogunemise korral
 • varjundite läbistamine
 • praktiliste ülesannete töötlemine lahingutulistamise ja vastuseisu imiteerimisega
 • taktikalised õppused erinevates tingimustes.
Taseme "Spetsialist" läbiviimine toimub lühikese-, pika tulirelva või nende koosluse kasutamisega.

Rünnakule jõu vastupanu osutamine.

Antud programmikursus on suunatud jõuga kinnipidamise-, konvoeerimise- ja rünnakule vastupanu osutamise õppele, mis on vajalik era-ja riiklike turvafirma töötajate kõikidele suundadele.

Õppekursus sisaldab endas järgnevaid oskusi:

 • potentsiaalse ohu kindlakstegemise moodused
 • preventiivsed meetmed ohu tõkestamiseks
 • minimaalsete kaotustega stardietapp ja ründaja peatamine
 • mahasurutud oht
 • aheldamistehnika, immobiliseerimine ja rünnatava kontrollimine
 • eksdraditsioon sõiduauto salongist
 • rakenduslik löögi- ja võitlustehnika
 • ründe tagasilöök raskendatud tingimustes (sõiduauto, lift jne)
 • ründe tagasilöök inimeste massilistes kogunemispaikades
Kõiki oskusi vaadeldakse üksik-ja grupiviisilise ohu vastasseisu variandi korral.

Eriüksuste töötajate terrorismivastane koolitus.

Antud kursust viivad läbi kõrgema kvalifikatsiooniga instruktorid, endised terrorismivastaste eriüksuste töötajad, kellel on reaalne lahinguoperatsiooniline kogemus.
Nimetatud kursuse ettevalmistusprogramm kooskõlastatakse "Tellijaga", vastavalt tema nõudmiste ja eripärale.

Mereturvalisus.

Mereturvalisuse kursus koosneb kahest moodulist:

 • erialane veetreening – on programmi põhikursus, mis annab ettekujutuse oletatavast terroristi mudelist (merepiraadist), võimalikust veesuunast (liikuvatest ja statsionaarsetest) tulevatest kaitseobjekti ohtudest, nende profülaktiliste ürituste meetoditest ja vormidest. Üldteooriast, laevade klassifitseerimisest ja töökorraldusest. Praktiliselt viimistletakse kaitseobjekti elementide pinna-ja allveelaevade uurimistaktika, valve-ja kaitsetaktika võtteid ja vastuseisu laevade arestimiseks.
 • lasketreening – kujutab endast taktikalis-laskesüsteemi ettevalmistust, mille sihiks on, kauba-ja reisilaevade spetsiifikat arvestades veesuunas relvaga töötamise väljaõpe.
Tartu mnt. 80C, 10112
Tallinn Estonia
+372 580 577 00
+372 565 23 55
info(a)markus-est.ee