Est»    Rus»   Eng»

Isikukaitse

Isikukaitse on Turvaüksuse Markus VIP Security tegevuse prioriteediks, mis on suunatud kaitstava isiku või grupi julgeoleku kindlustamiseks, ühe või grupi professionaalsete ihukaitsjate poolt ning vajadusel ka eskortsõiduki kasutamisega.

Isikukaitse kindlustamine on ülesehitatud rahvusvahelise ja aastatepikkuse praktilise kogemuse meetodi põhjal, mis vastab täielikult Eesti ja välisriikide tänapäevastele tingimustele.

Turvaüksuse Markus VIP Security eksisteerimise ajal on kindlustatud suur hulk kohalike- ja välisärimeeste, šõubisnessi tähtede, eraisikute ja delegatsioonide julgeolek.

Turvaüksus võimaldab välisriigi kodaniku julgeoleku kindlustamisel tõlgi või vajaliku võõrkeele oskusega turvatöötaja kasutamist.

Võimalikud on erinevad töövormid, olenevalt valvatava isiku tegevusspetsiifikast ning isiklikest soovidest. Ihukaitsjaid võib kliendile võimaldada ühekordse või alalisel alusel.

Turvaüksus Markus VIP Security pakub kõrgkvalifikatsiooniga professionaalseid ihukaitsjaid, klientide ja nende perekonnaliikmete julgeoleku tagamiseks turismireisidel, ärikomandeeringutel ja puhkekohtades ülemaailma.

Sõidukijuht-ihukaitsja

Turvaüksus Markus VIP Security võimaldab ühekordselt või alaliselt sõidukijuht-ihukaitsja, kes on läbinud esindusklassi sõidukite alal ekstreem- ja kaitsejuhtimise eriväljaõppe ja omab selles tugevaid oskusi ning orienteerub erinevate liikumismarsruutide teeoludes.

Sõidukijuht-ihukaitsja põhiülesandeks on valvatava isiku või isikutegrupi julgeoleku kindlustamine sõidukiga liikumisel. Sõidukijuht-ihukaitsja kindlustab samuti ajutistel peatuskohtadel transpordi puutumatuse ning tegeleb sõiduki tarviliku hooldusega.

Operatiiv-tehniline kontroll

Käesoleval ajal, kiiresti areneva tehnoloogia tingimustes, on majandusluure ja šantaaž oma tähtsuselt jõudnud isikliku turvalisuse ohu tasemele. Seetõttu oligi meie poolt loodud tehnilise kindlustamise osakond, kes tegeleb äripidamise informatsioonilise julgeoleku kindlustamisega.

Operatiiv-tehnilised üritused on suunatud raadioelektronseadmete, ebaseaduslikult saadud informatsiooni otsingutele ning samuti tellija sõidukitesse ja ruumidesse paigaldatud lõhkeseadeldistele, mis võivad põhimõtteliselt muuta ärikäiku ning sageli ohustada täieliku krahhiga.

Meie tehnilise kindlustamise spetsialistid on läbinud korraliku ettevalmistuse kõrgkvalifitseeritud instruktorite juhendamisel. Meie poolt kasutatavad elektron-tehnilised seadmed ja praktilise töö hindamatu kogemus lubavad meil töötada salajase informatsiooni ebaseadusliku saamise vastu kõige rafineeritumate meetoditega. Meie spetsialistid viivad läbi operatiiv-tehnilise kontrolli üritusi nii eraklientide kui ka suurte äriühingute jaoks, kes tunnevad salajase informatsiooni hinda.

Kompleksne teenindus

Kompleksne teenindus VIP klientide julgeoleku kindlustamiseks sobib meie arvates kõige enam Eestis viibivate äriringi esindajate või delegatsioonidele, kelle jaoks on täpselt määratletud erinevate faktoritega viibimisplaan ja on märkimisväärne närvide ja aja kokkuhoid.

Paljude aastate vältel ärieliidi ja meelelahutusäri kuulsustega töötades, oleme aru saanud, et klientidele sobivate hotellide, esindusklassi sõidukite rentimine, linnas ja riigis liikumiseks, kvalifitseeritud valve ning vajadusel ka juriidilise toetuse saamise otsing on välisklientidega koostöös, ajutiste kaotuste vähendamiseks, meie üheks tähtsaimaks ülesandeks.

Valvatava isiku või delegatsiooni komplekse julgeoleku kindlustamise tellimisel võtame enda kanda Eesti territooriumil kliendi viibimise organiseerimise.

Ja nimelt:
  • kohalelennu/väljalennu organiseerimine lennujaama VIP-saali kaudu
  • vastavalt kliendi nõudmistele ja tarvilikke turvalisuse meetmeid arvestades, liikumiseks autotranspordi otsing
  • vajaliku hulga personaalsete turvatöötajate ja sõidukijuhi-ihukaitsja võimaldamine
  • hotellinumbrite broneering, vastavalt kliendi poolt soovitavale elamistasemele ja vajalikele turvameetmetele
  • renditava autotranspordi, hotellinumbrite ja eeldavate külastuste (konverentssaalis, läbirääkimiste ruumid jne) operatiiv-tehniline kontroll
  • kvalifitseeritud juriidilise abi võimaldamine

Audit

Karmide tingimuste ning sageli ka ebaausa konkurentsi tingimustes on turvateenuste turul Eestis potentsiaalsel tellijal küllaltki keeruline valida julgeoleku struktuur, kes esitatud nõudmistele vastaks ja täiel määral usaldatud vara turvalisust või elu kindlustaks. Lõpuks kui klient teeb otsuse, võib ta saada tihti teenuse, mis suudab vaevu teda äriründe eest kaitsta, rääkimata juba kliendi ja tema perekonna elust ja tervisest.

Seoses sellega, pakubki turvaüksus Markus VIP Security auditteenust. Auditis sisaldub töötajate julgeolekut kindlustav professionaalne valik ja kontroll, vastavalt kvalifikatsiooni nõudmistele ja Tellija poolt püstitatud ülesannetele. Esitatud auditi põhjal saab tellija pakutavast turvateenuste kvaliteedist selgema pildi.Tartu mnt. 80C, 10112
Tallinn Estonia
+372 580 577 00
+372 565 23 55
info(a)markus-est.ee